Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrk liideti Eesti Meteoroloogia Seltsiga

Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrk liideti Eesti Meteoroloogia Seltsiga 1. novembril 2018 toimunud  seltsi juhatuse koosoleku otsusega.

Ühinemine Eesti Meteoroloogia Seltsiga annab Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrgule seni puudunud ametliku staatuse. See võimaldab laiendada koostööd näiteks Riigi Ilmateenistuse ja Euroopa Ohtlike Tormide Laboratooriumiga (ESSL). Viimase ametlikuks partneriks saamise läbirääkimised on jõudnud lõppfaasi. Eestist kogutud ohtlike ilmanähtuste andmed hakkavad senisest kiiremini ja efektiivsemalt jõudma Euroopa Ohtlike Ilmanähtuste Andmebaasi (ESWD).