Seltsi üldkoosolek

Kutsume kõiki seltsi liikmeid 22. märtsil  2019 toimuvale Eesti Meteoroloogia Seltsi üldkoosolekule. Algus kell 15.00 , aadressil Tallinn Narva mnt 7a, Keskkonnaministeeriumi I korruse suur saal

Üldkoosoleku päevakord :
I. Juhatuse aastaaruanne 2018 ja selle kinnitamine II. Tegevuskava aastaks 2019, selle arutelu III. Suvine kokkutulek ning selle arutelu IV. Kohalalgatatu

Eesti Meteoroloogia Seltsi juhatus